Herroeping

Wettelijke annuleringsvoorwaarden

1. recht van herroeping

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de volgende overeenkomsten: Overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (sigikid, H. Scharrer & Koch GmbH & Co. KG, Am Wolfsgarten 8, 95511 Mistelbach, Duitsland, telefoon +49 (0)9201 70-160, fax +49 (0)9201 70-20, e-mail: kundenservice@sigikid.de) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief).

U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor annulering, dat niet verplicht is. Wij raden u aan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring op onze website (bijv. voor retourzendingen binnen Duitsland onze retourenregistratie) elektronisch in te vullen en te verzenden. Wij sturen u onmiddellijk een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping, bijvoorbeeld per e-mail.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

De herroeping of de terugzending van het artikel moet worden gericht aan:

sigikid
H. Scharrer & Koch GmbH & Co. KG
Am Wolfsgarten 8
95511 Mistelbach
Duitsland
Telefoon: +49 9201 70-160
Fax: +49-(0)9201-7020
E-mail: kundenservice@sigikid.de

2. gevolgen van annulering

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons terug te zenden of aan ons te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

Wij dragen de directe kosten van de retourzending als u de goederen vanuit Duitsland terugstuurt en gebruik maakt van onze online retourservice: sigikid.nl/retoure. Bij retourzendingen buiten Duitsland draagt de klant de directe kosten.

U zult alleen voor een waardevermindering van de goederen moeten betalen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

Unser sigikid Rundumservice

 

Offizieller sigikid-Shop

Geprüfte Qualität -
direkt von sigikid!

 

Versand & Kosten

Innerhalb Deutschlands 3,95 €, Versand innerhalb von 1-3 Werktagen per DHL oder UPS. Weitere Infos unter: Versand und Kosten

 

Passt oder gefällt nicht?

Kostenloser Retouren- und Umtausch-Service innerhalb Deutschlands. Mehr Infos unter: Widerruf meiner Bestellung

 

Für Dich da!

Fragen? Schreib uns oder ruf uns an: +49 (0)9201 / 70-160

Wir sind von Mo-Do 7.00 - 16.00 Uhr und Fr 7.00 - 13.00 Uhr erreichbar.